ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής:
Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής: Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης
Δωρεάν Σεμινάρια

RECOGNISED FOUNDATION COURSES
UNIVERSITY APPLICATION SERVICE
ACADEMIC & CAREER CONSULTING
UNITED KINGDOM - HOLLAND - EUROPE

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ (για Α' Πτυχίο-Bachelor)
όλες οι απαραίτητες Διαδικασίες, Προϋποθέσεις και Προετοιμασία για την Εισαγωγή σου
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:


Αθήνα:
2107488131


Θεσσαλονίκη:
2310240394


Υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρος:
2310240394


Whatsapp/Viber:
6948783370

Εάν ενδιαφέρεστε για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ πατήστε εδώ

 

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο TOEFL (αν επιλέξετε να ξεταστείτε για TOEFL στα Κέντρα μας, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία κράτησης θέσης χωρίς επιβάρυνση)

ETS Authorized TOEFL iBT Test Centers in - Athens -Greece - Thessaloniki -Greece

 
FOUNDATION στη Μ. Βρετανία ή στο NETWORK?  

FOUNDATION στη Μ. Βρετανία ή στο NETWORK?
  Foundation in the UK  NETWORK Foundation 
Τόπος Διεξαγωγής Στο αντίστοιχο τμήμα κάποιου Πανεπιστημίου ή σε κάποιο Κολλέγιο συνεργαζόμενο με συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου NETWORK στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.
Γλώσσα Διδασκαλίας και Προσαρμογή στο Βρετανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Η διδασκαλία γίνεται κατευθείαν 100% στην Αγγλική, χωρίς δυνατότητα προσαρμογής, μιας και όλοι οι καθηγητές είναι αποκλειστικά Αγγλόφωνοι οι οποίοι θεωρούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως αυτονόητο με αποτέλεσμα οι τάξεις μπαίνουν κατευθείαν στο ρυθμό χωρίς περίοδο προσαρμογής.  Η διδασκαλία γίνεται μεν κατευθείαν στην Αγγλική, αλλά με σταδιακή προσαρμογή λόγω της δυνατότητας των καθηγητών να εξηγούν ορισμένες έννοιες και στα Ελληνικά.  Όσον αφορά στο σύστημα και στις απαιτήσεις του Foundation, μέσα από το μάθημα Study Skills γίνεται πλήρης ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών με το πως πρέπει να γίνει ένα project, μια παρουσίαση και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις απαιτήσεις του βρετανικού πανεπιστιμιακού συστήματος από κάθε σπουδαστή..
Κόστος Διδάκτρων € 7,500 - 10,000 € 4,500
Διάφορα Αναλώσιμα κλπ € 500 € 500
Αεροπορικά  € 1,000 - 1,500 € 0 
Κόστος Διαβίωσης € 10,000 € 0 
(ή € 9,000 κόστος διαβίωσης στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για σπουδαστές με μόνιμη κατοικία σε άλλη πόλη.)
Συνολικό Κόστος € 20,000 (minimum) € 5,000 (maximum)
(ή € 14,000 για σπουδαστές με μόνιμη κατοικία εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης)
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επιλογής Ειδικότητας και Επιλογής Πανεπιστημίου Επειδή όταν κάποιος σπουδαστής εγγραφεί σε ένα Foundation έχει ήδη επιλέξει 100% και ειδικότητα και το ίδιο το ίδρυμα στο οποίο και παρακολουθεί, η συμβουλευτική είναι πρακτικα περιορισμένη Η Συμβουλευτική διαδικασία στο NETWORK ξεκινάει ήδη από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό κάθε νέου/ας που θέλει βοήθεια και καθοδήγηση να επιλέξει τι του ταιριάζει.  Μετά σειρά έχει η επιλογή Ειδικότητας σπουδών, μετά από ενημέρωση για το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και της μετέπειτα επαγγελματικής εξέλιξης.  Ακολουθεί η ενημέρωση για τα διάφορα Πανεπιστήμια και πόλεις της Μ. Βρετανίας και τέλος γίνεται η επιλογή των Πανεπιστημίων που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση UCAS.  Με τη βοήθεια των Συμβούλων γίνεται και η τελική επιλογή Πανεπιστημίου από όσα έχουν προσφέρει Θέση στο σπουδαστή.
UCAS - Ποιος είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει τις διαδικασίες και τη φροντίδα της αίτησης προς τα Παν/μια. Η όλη διαδικασία και υποστήριξη της αίτησης, καθώς και η διαχείριση των απαντήσεων και η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων, αλλά και για την εστία διαμονής και το δάνειο διδάκτρων είναι προσωπική ευθύνη κάθε σπουδαστή.  Η όλη διαδικασία και υποστήριξη της αίτησης, καθώς και η διαχείριση των απαντήσεων και η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων, αλλά και η αίτηση για την εστία διαμονής και το δάνειο διδάκτρων είναι προσωπική ευθύνη των εξειδικευμένων συμβούλων του NETWORK και υλοποιείται με συνεχή επικοινωνία και προσωπικές συναντήσεις με το σπουδαστή και την οικογένεια.
Σε πόσα και ποια Πανεπιστήμια μπορεί να κάνει κανείς Αίτηση? Υπάρχουν εγγυήσεις? Ουσιαστικά σε 1 Πανεπιστήμιο.  Μόνο στο ίδιο το Πανεπιστήμιο που θα παρακολουθήσει το Foundation ή αν παρακολουθεί Foundation σε κολλέγιο, τότε μπορεί να παρακολουθήσει μόνο στο συνεργαζόμενο Παν/μιο. Σε 5 διαφορετικά Πανεπιστήμια της επιλογής του υποψηφίου, μαζί με την Εγγύηση Προσφοράς Θέσης που παρέχει το NETWORK Foundation.
Αίτηση εστίας για το Α' έτος Η διαδικασία ενημέρωσης και εύρεσης εστίας διαμονής είναι μια διαδικασία που κάθε σπουδαστής πρέπει να κάνει μόνος του. Η διαδικασία ενημέρωσης και εύρεσης εστίας διαμονής είναι μια διαδικασία για την οποία συμβουλεύει και διεκπεραιώνει πλήρως το NETWORK και αφορά στο Πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει κάθε υποψήφιος/α.  Υπάρχει Άμεση επικοινωνία με το σπουδαστή.
Αίτηση για Υποτροφία μείωσης Διδάκτρων για Ευρωπαίους Φοιτητές Την ειδική φόρμα για την Υποτροφία Διδάκτρων είναι υπεύθυνος κάθε σπουδαστής να την κάνει μόνος του. Την ειδική φόρμα για την Υποτροφία Διδάκτρων αναλαμβάνει να υποστηρίξει πλήρως το NETWORK σε συνεργασία με το σπουδαστή για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αποτυχίας.
Παρακολούθυση της προόδου του σπουδαστή από τους γονείς και δυνατότητα επικοινωνίας με Καθηγητές και Συμβούλους Λόγω απόστασης και πολλές φορές λόγω της γλώσσας, είναι πρακτικά αδύνατη.  Οι σπουδαστές/ριες πρέπει  να ελέγχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και να ανταπεξέρχονται κάθε δυσκολία χωρίς την υποστήριξη από την οικογένεια. Το γεγονός της μικρής απόστασης δίνει την δυνατότητα στήριξης, ελέγχου και μιας γενικότερης επίβλεψης από την οικογένεια.  Η επικοινωνία με τους καθηγητές και τους συμβούλους του NETWORK είναι θέμα που γίνεται σε διαρκή/καθημερινή βάση, αφορά σε κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη κάθε υποψηφίου.
Προυπόθεση γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας για Εγγραφή στο Foundation course IELTS 5.5 ή 6.0 ή Advanced
Σπανίως κάποιος γίνεται δεκτός μόνο με το Lower για το λόγο ότι ένα πρόγραμμα Foundation δεν περιέχει μαθήματα γλώσσας αλλά μόνο μαθήματα κατεύθυνσης τα οποία για να παρακολουθεί κανείς επιτυχώς προαπαιτείται η καλή χρήση των Αγγλικών.
IELTS  5,0  ή  5.5  ή  Lower
Λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο NETWORK, γίνονται δεκτοί και σπουδαστές με επίπεδο Lower, μια και στη διάρκεια της χρονιάς το επίπεδο αυτό βελτιώνεται αισθητά και προετοιμάζει τους σπουδαστές πλήρως για τις Σπουδές στη Μ. Βρετανία.
Μαθηματα Αγγλικής Γλώσσας παράλληλα με το Foundation Κατά κανόνα δεν γίνονται μαθήματα γλώσσας στα προγράμματα Foundation στη Βρετανία, αλλά μόνο τα ακαδημαϊκά μαθήματα κατεύθυνσης.  Όποιος έχει αδυναμία στη γλώσσα συνήθως δεν γίνεται καν δεκτός.  Κατ' εξαίρεση, όποιος θέλει να βελτιώσει το επίπεδό του τότε μπορεί να πάρει έξτρα μάθημα Αγγλικής γλώσσας αλλά με επιπλέοων χρέωση. Τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στο NETWORK είναι κύριο μάθημα σε όλα τα προγράμματα Foundation με πολλές ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.  Λόγω της σταδιακής προσαρμογής και στη γλώσσα και στα μαθήματα κατεύθυνσης είναι δύσκολο να αποτύχει κανείς λόγω γλώσσας.
Καθημερινή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας  κατά τη Διάρκεια Foundation Οι Έλληνες σπουδαστές δυστυχώς δεν μιλούν Αγγλικά εκτός τάξης γιατί κατά 90% τείνουν να ομαδοποιούνται με τους άλλους Έλληνες λόγω του ότι έχουν βρεθεί απότομα στη Βρετανία και νοιώθουν ο καθένας την ανάγκη της παρουσίας των άλλων.  Σε κάθε περίπτωση όμως, εξ ανάγκης κάνουν μια βασική χρήση της γλώσσας εκτός της Ελληνικής παρέας.  Όμως ακόμη και τότε και οι άλλοι σπουδαστές μιλούν τα ίδια σπαστά Αγγλικά, οπότε η γλώσσα με τον τρόπο αυτό δεν βελτιώνεται αισθητά. Οι σπουδαστές δεν χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα εκτός τάξης και δεν έχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες να τη χρησιμοποιήσουν ακόμη, αλλά το γεγονός ότι εδώ όμως κάνουν και μαθήματα γλώσσας, τους φέρνει ίσως σε πιο πλεονεκτικό σημείο.
(Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πάρα πολλοί σπουδαστές που φοιτούν σε Foundation στη Βρετανία, όταν αποτυγχάνουν συμβαίνει και λόγω γλώσσας!!)
Η Ύλη των μαθημάτων κατεύθυνσης του Foundation και οι διδάσκοντες Καθηγητές του Foundation Η ύλη του Foundation στα βασικά μαθήματα είναι συγκεκριμένη και προκαθορισμένη.  Όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, όπως μας ενημερώνουν σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει εκεί Foundation, οι καθηγητές των μαθημάτων τους ήταν κυρίως πολύ νέα άτομα, δηλαδή οι junior teachers του κολλεγίου ή του Πανεπιστημίου. Η ύλη του NETWORK Foundation στα βασικά μαθήματα είναι συγκεκριμένη και αντίστοιχη με την ύλη των Foundation courses στη Βρετανία.  Όσον αφορά στους καθηγητές του NETWORK, είναι πολύ έμπειροι και για χρόνια εξειδικευμένοι επαγγελματίες, οι καλύτεροι της σχολής μας και ταυτόχρονα οι καλύτεροι του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού τομέα.
Ευελιξία για Πιθανή Αλλαγή Ειδικότητας μετά την έναρξη του Foundation Σχεδόν αδύνατο να γίνει κάποια αλλαγή καυεύθυνσης και πορείας, εκτός και αν η αλλαγή είναι μέσα στον ευρύτερο τομέα της αρχικής Ειδικότητας στην οποία ξεκίνησε ο σπουδαστής/ρια. Δηλαδή, αν στοχεύει κάποιος στο Mechanical Engineering μπορεί να μεταπηδήσει στη στόχευση του Electrical ή Civil Engineering, αλλά δεν μπορεί να μεταπηδήσει προς το Business ή το Molecular Biology. Μέχρι την έναρξη του B' Eξαμήνου στο NETWORK Foundation είναι δυνατό να αλλάξει κανείς κατεύθυνση.  Επίσης, λόγω των 5 επιλογών που έχει κάθε υποψήφιος (αντί για 1) είναι σχεδόν αδύνατο να μην επιτευχθεί η μετάβαση σε άλλη ειδικότητα σπουδών γιατί σίγουρα θα προσφέρεται σε κάποια από τα ήδη επιλεγμένα Πανεπιστήμια.
Φροντίδα Προσωπική για κάθε Σπουδαστή/ρια και Αμμεσότητα στις Σχέσεις του Foundation με Γονείς και Παιδιά. Η επαφή περιορίζεται στην επικοινωνία της σχολής και των καθηγητών με τους σπουδαστές, όπως σε κάθε τυπικά Αγγλοσαξωνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου ναι μεν υπάρχει ουσιαστική υποστήριξη, αλλά δεν επεκτείνεται καθόλου σε διαδικαστικά θέματα ή  στη συμβουλευτική, η οποία θεωρείται δεδομένο ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί μέσα στο Αγγλοσαξονικό Λύκειο. Στο NETWORK η σχολή και οι καθηγητές έχουν άμεση και συνεχή υποστηρικτική επαφή και με τους σπουδαστές και με τους γονείς τους, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει στην Ελληνική κοινωνία. Φυσικά η αξιοκρατία και η αντικειμανικότητα ισχύουν πλήρως στο NETWORK και διαμορφώνουν τις συνήθειες και τη συνείδηση των σπουδαστών μας στο να πετυχαίνουν με την προσπάθεια και την αξία τους.
 
 
Top

 

 


No.1 Ranking Κέντρο Εγγραφών UCAS στην Ελλάδα*

*Σύμφωνα με την επίσημη λίστα του UCAS Media, το NETWORK, κάθε χρόνο από το 2010 έως και φέτος,
έχει επιτύχει τον μεγαλύτερο αριθμό Φοιτητών από Ελλάδα, που Εισάγονται για Α’Πτυχίο στη Μ. Βρετανία.

 
111 Το NETWORK είναι Επίσημος Συνεργάτης του Βρετανικού Συμβουλίου της Ελλάδος για το IELTS (British Council Partner School).
1. Official IELTS Registration Centre, 2. Official IELTS Computer Delivered Testing Centre

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 84 & τη Θεσσαλονίκη, Π. Μελά 18 & Τσιμισκή. 
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία IELTS (αλλά και για TOEFLGMATGRE, και το πρόγραμμα FOUNDATION) γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:

The headquarters of NETWORK Educational Group, where our IELTS preparation course is held, are located in Athens & Thessaloniki. 
All preparation Courses in Greece for IELTS, TOEFLGMATGRE, FOUNDATION and all other programmes are delivered both in Athens & Thessaloniki
Το NETWORK - Σπουδές στην Αγγλία είναι πιστοποιημένο UCAS School. Το UCAS (Universities and Colleges Admissions System) είναι το επίσημο όργανο του Βρετανικού συστήματος παιδείας, που προωθεί τις "Αιτήσεις UCAS". Η Αίτηση UCAS είναι διαδικασία που αντιστοιχεί με το Ελληνικό Μηχανογραφικό που διαχειρίζεται το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Η συμπλήρωση Αιτήσεων UCAS έχει προθεσμία μέχρι τη 15η Ιανουαρίου. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο μια Αίτηση UCAS για 5 Πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες για το UCAS ή για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να συμπληρωθεί η Αίτηση UCAS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή μας στα τηλέφωνα 210-74.88.131 για Αθήνα και 2310-240.394 για Θεσσαλονίκη καθώς και το 6948783370 για Whatsapp/Viber

UCAS is the British official organization, responsible for handling all "UCAS Applications". The deadline for UCAS Applications is the 15th of January. Every candidate may complete only one UCAS Application. There is a standard Fee for each UCAS Application which can change (slightly) without any prior notice. UCAS is not accountable for decisions on place offers. If you need any help with your UCAS Application please contact our School at 210-74.88.131 for the Athens branch and  2310-240.394 for Thessalonica and 6948783370 for Whatsapp/Viber. 

Τα μαθήματα και ολόκληρο το πρόγραμμα για την προετοιμασία του IELTS εμπεριέχονται σε κάθε πρόγραμμα Foundation του NETWORK.  Το πρόγραμμα NETWORK FOUNDATION για Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής στο Α' Έτος κρατικών Πανεπιστημίων στην Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία (ισότιμα Βασίλεια στη Μ. Βρετανία). Το NETWORK Foundation Course δεν είναι φροντιστηριακό αλλά προ-πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό έτος. Η προετοιμασία του προγράμματος FOUNDATION θεωρείται απαραίτητη ώστε κάθε υποψήφιος να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (qualifications) στην αίτηση UCAS που θα υποβάλλει.Copyright 2022 © NETWORK Foundation | Website Educated by 9AM LABS