ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής:
Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής: Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης
Δωρεάν Σεμινάρια

RECOGNISED FOUNDATION COURSES
UNIVERSITY APPLICATION SERVICE
ACADEMIC & CAREER CONSULTING
UNITED KINGDOM - HOLLAND - EUROPE

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ (για Α' Πτυχίο-Bachelor)
όλες οι απαραίτητες Διαδικασίες, Προϋποθέσεις και Προετοιμασία για την Εισαγωγή σου
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:


Αθήνα:
2107488131


Θεσσαλονίκη:
2310240394


Υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρος:
2310240394


Whatsapp/Viber:
6948783370

Εάν ενδιαφέρεστε για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ πατήστε εδώ

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο TOEFL (αν επιλέξετε να ξεταστείτε για TOEFL στα Κέντρα μας, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία κράτησης θέσης χωρίς επιβάρυνση)

ETS Authorized TOEFL iBT Test Centers in - Athens -Greece - Thessaloniki -Greece

 
Επιτυχίες των Μαθητών του NETWORK
Σε Ποιά Κρατικά Βρετανικά Πανεπιστήμια (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία)
έχουν Εισαχθεί οι Σπουδαστές του NETWORK τα τελευταία χρόνια:
(η παρακάτω λίστα έχει τα Παν/μια που αποφάσισαν να ξεκινήσουν Σπουδές οι μαθητές μας - εαν θέλετε τη λίστα με όλα τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν θέσεις στους μαθητές μας ανεξάρτητα με το εάν εκείνοι τα έχουν επιλέξει ως τελικό προορισμό πατήστε εδώ http://www.networkfoundation.gr/panepistimia.asp)
University 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ABERDEEN Yes - - - Yes - - - - Yes - Yes -
ABERTAY  - - - - - Yes - Yes Yes - Yes - -
ABERYSTWYTH - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACCESS TO MUSIC - - - - - - - - Yes Yes - - -
ANGLIA RUSKIN - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ARTS LONDON - - - - - - Yes Yes Yes Yes - Yes -
ARTS BOURNEMOUTH - - - - - Yes Yes - - - - - -
ASTON Yes - - - Yes Yes Yes - - Yes Yes - Yes
BANGOR Yes - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BATH SPA - - - - - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
BEDFORDSHIRE - - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BIMM - - - - - - - - - - Yes Yes Yes
BIRMINGHAM  - Yes Yes - - Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
BIRMINGHAM CITY Yes Yes Yes Yes Yes - - - Yes Yes Yes - Yes
BOLTON - - - - - - - - Yes - - Yes -
BOURNEMOUTH - - - - - - - Yes Yes - Yes Yes Yes
BRADFORD Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - - - - - -
BRIGHTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
BRISTOL - Yes - Yes - Yes Yes - - - Yes Yes Yes
BRISTOL, WEST OF ENGLAND  - - Yes - - Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
BRUNEL Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CAMBRIDGE - - - - - - Yes - - - - - -
CANTERBURY CHRIST CHURCH                     Yes Yes Yes
CARDIFF Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CARDIFF METROPOLITAN - - Yes - - - Yes - - Yes - Yes -
CENTRAL LANCASHIRE Yes Yes Yes Yes - Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes
CHESTER - - - - - - - - - - - - Yes
CHICHESTER - - - - Yes - - Yes - Yes - - -
CITY - Yes Yes - - Yes Yes - Yes Yes - - -
COVENTRY Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CREATIVE ARTS Yes - Yes Yes - Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes
DE MONTFORT Yes Yes Yes - Yes - Yes - Yes - Yes Yes Yes
DERBY  - - - - - - - - Yes Yes Yes Yes Yes
DUNDEE - - - Yes - Yes Yes - - - - - -
EAST ANGLIA - - Yes - Yes Yes - Yes - - - - Yes
EAST LONDON Yes - Yes Yes Yes - Yes - Yes - - - Yes
EDINBURGH Yes Yes - Yes Yes Yes Yes - - - - - Yes
EDINBURGH NAPIER - - Yes Yes Yes - - - Yes - - - Yes
ESSEX Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
FALMOUTH - - - - - - - - - Yes - - Yes
GLASGOW Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
GLASGOW CALEDONIAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes - - Yes
GLASGOW SCHOOL OF ART - - - - - - - - - - - - Yes
GLOUCESTERSHIRE - - Yes - Yes - - - - - - - Yes
GLYDWR WREXHAM - - - - - - - - - - - Yes -
GREENWICH Yes - Yes - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
HERIOT-WATT Yes Yes - Yes Yes - - - - Yes - - -
HERTFORDSHIRE - - - Yes Yes - Yes - Yes Yes - Yes Yes
HUDDERSFIELD - - Yes - - Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes
HULL - - - - - - Yes - - Yes Yes - Yes
ICMP MUSIC - - - - - - - - - - - Yes -
KEELE - Yes - Yes - Yes - - Yes - - - -
KENT - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
KINGSTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
LANCASTER Yes - - - - - Yes Yes - - - - -
LEEDS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
LEEDS BECKETT - - - - Yes Yes Yes - - - Yes Yes Yes
LEEDS TRINITY - - - - - - - - - Yes - - -
LEICESTER - - - - Yes - - - - - - Yes -
LINCOLN - - Yes - - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
LIVERPOOL Yes - Yes Yes - - - - Yes - - - -
LIVERPOOL JOHN MOORES Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - Yes
LIVERPOOL HOPE - - Yes - - - - - - Yes - Yes Yes
LONDON, GOLDSMITHS - - - - Yes Yes - - - - - - -
LONDON, IMPERIAL COLLEGE - - Yes - - - - - - - - - -
LONDON, KING'S COLLEGE - - - - Yes - Yes Yes - Yes - - -
LONDON, ROYAL HOLLOWAY  - - - Yes - Yes - - Yes Yes Yes Yes -
LONDON, SOAS - - - - - - - - Yes - - - -
LONDON METROPOLITAN - - - Yes Yes - Yes Yes - - - Yes Yes
LONDON SCHOOL OF PHARMACY - Yes - - - - - - - - - - -
LONDON SOUTH BANK - Yes - - - - Yes - Yes - Yes Yes -
LOUGHBOROUGH - - - Yes - - - - - - - Yes Yes
MANCHESTER   Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes
MANCHESTER METROPOLITAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
MIDDLESEX Yes - - - - - - - - - Yes - Yes
NEWCASTLE Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
NORTHUMBRIA Yes - Yes Yes Yes Yes - - - Yes Yes Yes -
NOTTINGHAM Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes
NOTTINGHAM TRENT - - - Yes - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
OXFORD BROOKES Yes Yes Yes - Yes Yes - - Yes - - Yes Yes
PLYMOUTH Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes - - Yes - Yes
PORTSMOUTH Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
QUEEN MARY - - - - - - - Yes - -   - Yes
QUEEN MARGARET - - - - - - - - - Yes - - -
READING - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ROBERT GORDON  - Yes - - Yes Yes Yes - - - - - -
ROEHAMPTON - - - - Yes - - - Yes Yes - Yes Yes
SALFORD - Yes - Yes Yes - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
SHEFFIELD - - - - Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes -
SHEFFIELD HALLAM - - - - - - Yes Yes - -   - -
SOLENT SOUTHAMPTON Yes - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SOUTH WALES  - - - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes -
SOUTHAMPTON - - - - Yes - Yes - Yes - - Yes -
ST ANDREWS - - Yes - - Yes - - - - - - -
STAFFORDSHIRE Yes Yes - - - - Yes - - -   - Yes
STIRLING  - - Yes - - Yes - - - Yes   Yes Yes
STRATHCLYDE Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SUNDERLAND Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SURREY Yes Yes Yes Yes - - Yes - - Yes Yes - Yes
SUSSEX Yes Yes - Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
SWANSEA Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
TEESIDE - - - Yes Yes Yes - - - - - - Yes
TRINITY SAINT DAVID - - - - - - Yes - Yes - - - -
U of LAW - - - - - - - - - - - Yes -
U COLLEGE BIRMINGHAM  - - - - - - - - Yes - Yes Yes -
WARWICKSHIRE COLLEGE - - - - - - - - Yes - - - -
WEST LONDON - - - - - - - - - - - Yes Yes
WEST SCOTLAND - - - - - - - - - Yes - - Yes
WESTMINSTER - Yes Yes Yes - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
WINCHESTER - - - - - - - - Yes - - - -
WOLVERHAMPTON  Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes - - - Yes
WORCESTER - - - - - - - - - - - - Yes
YORK  - - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes


Top

 No.1 Ranking Κέντρο Εγγραφών UCAS στην Ελλάδα*

*Σύμφωνα με την επίσημη λίστα του UCAS Media, το NETWORK, κάθε χρόνο από το 2010 έως και φέτος,
έχει επιτύχει τον μεγαλύτερο αριθμό Φοιτητών από Ελλάδα, που Εισάγονται για Α’Πτυχίο στη Μ. Βρετανία.

 
Το NETWORK είναι Επίσημος Συνεργάτης του Βρετανικού Συμβουλίου της Ελλάδος για το IELTS (British Council Partner School).
1. Official IELTS Registration Centre - Εγγραφές, 2. Official IELTS Computer Delivered Testing Centre - Εξετάσεις

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK εδρεύει στην ΑθήναΒασΣοφίας 84 & τη ΘεσσαλονίκηΠΜελά 18 & Τσιμισκή. 
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία IELTS (αλλά και για TOEFLGMATGREκαι το πρόγραμμαFOUNDATIONγίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:

The headquarters of NETWORK Educational Group, where our IELTS preparation course is held, are located in Athens & Thessaloniki. 
All preparation Courses in Greece for IELTS, TOEFLGMATGREFOUNDATION and all other programmes are delivered both in Athens & Thessaloniki

Το NETWORK - Σπουδές στο Εξωτερικό Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ευρώπη, είναι πιστοποιημένο UCAS School. Το UCAS (Universities and Colleges Admissions System) είναι το επίσημο όργανο του Βρετανικού συστήματος παιδείας, που προωθεί τις "Αιτήσεις UCAS". Η Αίτηση UCASείναι διαδικασία που αντιστοιχεί με το Ελληνικό Μηχανογραφικό που διαχειρίζεται το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Το NETWORK επίσης είναι Κέντρο Αιτήσεων STUDIELINK για την Ολλανδία και CAO για την Ιρλανδία.  Η συμπλήρωση Αιτήσεων UCAS καιSTUDIELINK έχει προθεσμία μέχρι Ιανουάριο. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο μια Αίτηση UCAS για 5 Πανεπιστήμια και μία Αίτηση STUDIELINK για Πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες για το UCAS το STUDIELINK , το CAO  ή για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να συμπληρωθεί μία  Αίτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή μας στα τηλέφωνα 2107488131 για Αθήνα και 2310240394 για Θεσσαλονίκη και Διαδικτυακά Προγράμματα, καθώς και το 6948783370 για επικοινωνία μέσω Whatsapp Viber.


UCAS
 is the British official organization, responsible for handling all "UCAS Applications". The deadline for UCAS Applications is the 15th of January. Every candidate may complete only one UCAS Application.  There is a standard Fee for each UCAS Application which can change (slightly) without any prior notice.  UCASSTUDIELINK , or CAO are not accountable for decisions on place offers. If you need any help with your UCAS STUDIELINKor CAO Application please contact our School at 2107488131 for the Athens branch,  2310240394 for Thessaloniki and 6948783370for contacting us via Whatsapp or Viber.


Τα μαθήματα και ολόκληρο το πρόγραμμα για την προετοιμασία του IELTS εμπεριέχονται σε κάθε πρόγραμμα Foundation και European Foundation του NETWORK.

Το πρόγραμμα NETWORK FOUNDATION για Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής στο Α' Έτος κρατικών Πανεπιστημίων στην Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία (ισότιμα Βασίλεια στη Μ. Βρετανία), ενώ για την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τις Ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί σημαντικό πρόσθετο εφόδιο σε συνδυασμό με το Απολυτήριο ΛυκείουΤο NETWORK Foundation Course δεν είναι φροντιστηριακό αλλά προ-πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό έτος. Η προετοιμασία του προγράμματος FOUNDATION θεωρείται απαραίτητη ώστε κάθε υποψήφιος να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (qualifications) στην Αίτηση Εισαγωγής που θα υποβάλλει.Copyright 2022 © NETWORK Foundation | Website Educated by 9AM LABS