ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής:
Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής: Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης
Δωρεάν Σεμινάρια

FOUNDATION COURSES
UCAS DIRECT ENTRY
ACADEMIC CONSULTING
ΑΓΓΛΙΑ - ΟΥΑΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (για Α' Πτυχίο-Bachelor)
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προϋποθέσεις και προετοιμασία για την εισαγωγή σας
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:


Αθήνα:
(210) 748-8131


Θεσσαλονίκη:
(2310) 240-394


Υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρος:
(2310) 240 394

Εάν ενδιαφέρεστε για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ πατήστε εδώ

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο TOEFL (αν επιλέξετε να ξεταστείτε για TOEFL στα Κέντρα μας, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία κράτησης θέσης χωρίς επιβάρυνση)

ETS Authorized TOEFL iBT Test Centers in - Athens -Greece - Thessaloniki -Greece

 
Επιτυχίες των Μαθητών του NETWORK
Σε Ποιά Κρατικά Βρετανικά Πανεπιστήμια (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία)
έχουν Εισαχθεί οι Σπουδαστές του NETWORK τα τελευταία χρόνια:
UNIVERSITY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ABERDEEN Yes - - - Yes - - - - Yes -
ABERTAY DUNDEE - - - - - Yes - Yes Yes - Yes
ABERYSTWYTH - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACCESS TO MUSIC - - - - - - - - Yes - -
ANGLIA RUSKIN - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ARTS LONDON - - - - - - - - Yes Yes -
ASTON Yes - - - Yes Yes Yes - - Yes -
BANGOR Yes - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BATH SPA - - - - - Yes Yes Yes Yes Yes -
BEDFORDHISRE - - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BIRMINGHAM CITY Yes Yes Yes Yes Yes - - - Yes - Yes
BIRMINGHAM - Yes Yes - - Yes Yes - Yes Yes Yes
BOLTON - - - - - - - - Yes - -
BOURNEMOUTH - - - - - - - - Yes - Yes
BRADFORD Yes Yes - Yes Yes Yes - - - - -
BRIGHTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
BRISTOL - Yes - Yes - - - - - - Yes
BRISTOL, WEST OF ENGLAND - - Yes - - Yes - - Yes - Yes
BRUNEL Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CARDIFF Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CARDIFF METROPOLITAN - - Yes - - - Yes - - - -
CENTRAL LANCASHIRE Yes Yes Yes Yes - Yes Yes - Yes Yes Yes
CHICHESTER - - - - Yes - - Yes - Yes -
CITY - Yes Yes - - Yes Yes - Yes Yes -
U. COLLEGE BIRMINGHAM - - - - - - - - Yes - -
COVENTRY Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CREATIVE ARTS Yes - Yes Yes - Yes Yes - - - -
U. CREATIVE ARTS - - - - - - - - - - Yes
DE MONTFORT Yes Yes Yes - Yes - Yes - Yes - Yes
DERBY - - - - - - - - Yes Yes Yes
DUNDEE - - - Yes - Yes - - - - -
EAST ANGLIA - - Yes - Yes - - Yes - - -
EAST LONDON Yes - Yes Yes Yes - Yes - Yes Yes -
EDINBURGH Yes Yes - Yes - Yes Yes - - - -
EDINBURGH NAPIER - - Yes Yes Yes - - - - - -
ESSEX Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes -
GLASGOW Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
GLASGOW CALEDONIAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes -
GLOUCESTERSHIRE - - Yes - Yes - - - - - -
GREENWICH Yes - Yes - - Yes - Yes Yes Yes Yes
HERIOT WATT Yes Yes - Yes Yes - - - - Yes -
HERTFORDSHIRE - - - Yes Yes - Yes - Yes Yes -
HUDDERSFIELD - - Yes - - Yes Yes - - Yes Yes
HULL - - - - - - - - - Yes Yes
IMPERIAL - - Yes - - - - - - - -
KENT - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
KINGS COLLEGE - - - - Yes - - Yes - - -
KINGSTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
LANCASTER Yes - - - - - Yes Yes - - -
LEEDS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes
LEEDS METROPOLITAN - - - - Yes Yes Yes - - - -
LEICESTER - - - - Yes - - - - - -
LINCOLN - - - - - - - - Yes Yes Yes
LIVERPOOL Yes - Yes Yes - - - - Yes - -
LIVERPOOL JOHN MOORES Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
LIVERPOOL HOPE - - - - - - - - - Yes -
LONDON METROPOLITAN - - - Yes Yes - Yes Yes - Yes -
LONDON SCHOOL OF PHARMACY - Yes - - - - - - - - -
LONDON SOAS - - - - - - - - Yes - Yes
LONDON ROYAL HOLLOWAY - - - - - - - - Yes Yes -
LOUGHBOROUGH - - - Yes - - - - - - -
MANCHESTER METROPOLITAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
MANCHESTER Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MIDDLESEX Yes - - - - - Yes - - - Yes
NEWCASTLE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
NORTHUMBRIA Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - - Yes Yes
NOTTINGHAM Yes Yes Yes Yes Yes - Yes - Yes Yes Yes
NOTTINGHAM TRENT - - - Yes - - Yes Yes Yes Yes -
OXFORD BROOKES Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes - Yes
PLYMOUTH Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - - Yes
PORTSMOUTH Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
READING - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ROBERT GORDON - Yes - - Yes Yes Yes - - - -
ROEHAMPTON - - - - Yes - - - Yes Yes Yes
SALFORD - Yes - Yes Yes - Yes - Yes Yes Yes
SHEFFIELD - - - - Yes - - Yes Yes Yes Yes
SOUTH BANK, LONDON - Yes - - - - Yes - Yes Yes -
SOUTHAMPTON - - - - Yes - Yes - Yes - -
SOUTHAMPTON SOLENT Yes - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SOUTH WALES (CARDIFF) - - - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
ST ANDREWS - - Yes - - - - - - - -
STAFFFORDSHIRE Yes Yes - - - - - - - Yes -
STIRLING - - Yes - - Yes - - - Yes -
STRATHCLYDE Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SUNDERLAND Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SURREY Yes Yes Yes Yes - - - - - Yes Yes
SUSSEX Yes Yes - Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes
SWANSEA Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
TRINITY SAINT DAVID - - - - - - - - Yes - -
TEESSIDE - - Yes Yes Yes - - - - - Yes
WARWICKSHIRE COLLEGE - - - - - - - - Yes - -
WEST OF SCOTLAND - - - - - - - - - Yes -
WESTMINSTER - Yes Yes Yes - Yes - Yes Yes Yes Yes
WINCHESTER - - - - - - - - Yes - -
WOLVERHAMPTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes - -
YORK - - - Yes - - Yes Yes Yes Yes -
Έτος Εγγραφής 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Top

  

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 84 & τη Θεσσαλονίκη, Π. Μελά 18 & Τσιμισκή. 
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία IELTS (αλλά και για TOEFLGMATGRE, και το πρόγραμμα FOUNDATION) γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:

The headquarters of NETWORK Educational Group, where our IELTS preparation course is held, are located in Athens & Thessaloniki. 
All preparation Courses in Greece for IELTS, TOEFLGMATGRE, FOUNDATION and all other programmes are delivered both in Athens & Thessaloniki
Το NETWORK - Σπουδές στην Αγγλία είναι πιστοποιημένο UCAS School. Το UCAS (Universities and Colleges Admissions System) είναι το επίσημο όργανο του Βρετανικού συστήματος παιδείας, που προωθεί τις "Αιτήσεις UCAS". Η Αίτηση UCAS είναι διαδικασία που αντιστοιχεί με το Ελληνικό Μηχανογραφικό που διαχειρίζεται το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Η συμπλήρωση Αιτήσεων UCAS έχει προθεσμία μέχρι τη 15η Ιανουαρίου. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο μια Αίτηση UCAS για 5 Πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες για το UCAS ή για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να συμπληρωθεί η Αίτηση UCAS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή μας στα τηλέφωνα 210-74.88.131 για Αθήνα και 2310-240.394 για Θεσσαλονίκη

UCAS is the British official organization, responsible for handling all "UCAS Applications". The deadline for UCAS Applications is the 15th of January. Every candidate may complete only one UCAS Application. There is a standard Fee for each UCAS Application which can change (slightly) without any prior notice. UCAS is not accountable for decisions on place offers. If you need any help with your UCAS Application please contact our School at 210-74.88.131 for the Athens branch and  2310-240.394 for Thessalonica. 

Τα μαθήματα και ολόκληρο το πρόγραμμα για την προετοιμασία του IELTS εμπεριέχονται σε κάθε πρόγραμμα Foundation του NETWORK.  Το πρόγραμμα NETWORK FOUNDATION για Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής στο Α' Έτος κρατικών Πανεπιστημίων στην Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία (ισότιμα Βασίλεια στη Μ. Βρετανία). Το NETWORK Foundation Course δεν είναι φροντιστηριακό αλλά προ-πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό έτος. Η προετοιμασία του προγράμματος FOUNDATION θεωρείται απαραίτητη ώστε κάθε υποψήφιος να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (qualifications) στην αίτηση UCAS που θα υποβάλλει.Website Educated by 9AM LABS