Τρόποι Εισαγωγής σε Δημόσια Βρετανικά ΑΕΙ

Foundation Course, ή Πανελλήνιες, ή IB, ή GCE, ή IEK/ΤΕΙ/ΑΕΙ, με Πιστοποίηση IELTS (ή TOEFL)

Όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους το 99 στους 100 υποψηφίους εξασφαλίζουν την Εισαγωγή τους στο Α’ έτος σε Δημόσια Βρετανικά ΑΕΙ (Αγγλία, Ουαλία,. Σκωτία) είναι οι παρακάτω:

  • Πανελλήνιες 18+ : Απευθείας εισαγωγή με κριτήριο τους βαθμούς του Απολυτηρίου και των Πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με την Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας. Οι βαθμοί που απαιτούνται από την πλειοψηφία των Πανεπιστημίων είναι Απολυτήριο με μέσο όρο 18+ συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών Πανελληνίων 18+, υψηλοί βαθμοί στα μαθήματα των Πανελληνίων που σχετίζονται με την ειδικότητα σπουδών με 18+ (κάποια ιδρύματα δέχονται Απολυτήριο και Πανελλήνιες με 17+). Επίσης IELTS 6.0-6.5 ή TOEFL ή Cambridge Proficiency.
  • Foundation Year: Εισαγωγή με ετήσια προετοιμασία στην Αγγλική γλώσσα και σε μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα σπουδών. Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο γίνεται με μοναδικό κριτήριο το μέσο όρο του Foundation Course που αποτελείται από το συνδυασμό βαθμολογίας στα προφορικά, τις εργασίες και τις εξετάσεις. Σχετικά με την πιστοποίηση της Αγγλικής, πολλά ιδρύματα απαιτούν και το IELTS. Η συμμετοχή στις Πανελλήνιες δεν είναι απαραίτητη όταν κάποιος κάνει το ετήσιο Foundation. Για όσους έδωσαν Πανελλήνιες, οι βαθμοί του Απολυτηρίου ή των Πανελληνίων δεν μετρούν ως το κριτήριο εισαγωγής. (NETWORK Foundation Course – Winter/February/Lyceum)
  • Foundation Summer Intensive & Πανελλήνιες 16+: Δίμηνη εντατική προετοιμασία στη γλώσσα και τα σχετικά μαθήματα με την ειδικότητα σπουδών και εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο με μοναδικό κριτήριο το βαθμό του Foundation που αποτελείται από το συνδυασμό βαθμολογίας σε εργασίες και σε εξετάσεις. Για εισαγωγή με Intensive Foundation η συμμετοχή στις Πανελλήνιες είναι απαραίτητη και οι βαθμοί του Απολυτηρίου και των Πανελληνίων πρέπει να είναι 16+ ή 15+ ανάλογα το Παν/μιο. Επίσης προαπαιτείται πολύ καλή γνώση των Αγγλικών (επίπεδο Advanced ή Proficiency). (NETWORK Summer Foundation Course)
  • International Baccalaureate (IB): Πανεθνικές εξετάσεις Διεθνούς Απολυτηρίου. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο και η διαχείριση των θεμάτων και των βαθμών γίνεται στην Ελβετία. Το περιεχόμενο των θεμάτων προκύπτει πάντα από τη διδακτέα ύλη και όχι από τη διδαχθείσα σε κάθε IB School. Οι εξετάσεις είναι κοινές για όλες τις χώρες και διεξάγονται ταυτόχρονα. Η συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι απαραίτητη, γιατί το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής είναι οι βαθμοί των εξετάσεων IB. Το ΙΒ συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας.
  • GCE A-Levels: Πανβρετανικές εξετάσεις. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι 3 και τουλάχιστον τα 2 σχετίζονται με το αντικείμενο ειδικότητας σπουδών. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο και η διαχείριση των θεμάτων και των βαθμών γίνεται στη Βρετανία. Το περιεχόμενο των θεμάτων προκύπτει πάντα από τη διδακτέα ύλη και όχι από τη διδαχθείσα σε κάθε GCE Preparation School. Η συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι απαραίτητη, γιατί το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής είναι οι βαθμοί των εξετάσεων GCE A-LevelsΓια τους μη Βρετανούς υποψηφίους απαιτείται και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας: IELTS 6.0-6.5 ή TOEFL ή Cambridge Proficiency.
  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ: Οι κάτοχοι των παραπάνω πτυχίων ή όσοι έχουν τελειώσει τουλάχιστον το 50% των σπουδών τους στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ και εφόσον η τελική η μερική βαθμολογία τους είναι άνω του 7/10 μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Α’ έτος σπουδών στη Βρετανία με μόνη προϋπόθεση την πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας: IELTS 6.0-6.5 ή TOEFL ή Cambridge Proficiency. Αν ο μέσος όρος τους είναι κάτω του 7/10 τότε πρέπει να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα Foundation. Tο ποιο πρόγραμμα Foundation θα είναι αυτό εξαρτάται από τη βαθμολογία τους και τις γνώσεις των Αγγλικών τους.