ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πανελλήνιες: Aς Κοιτάξουμε την Αλήθεια Κατάματα

Είναι εμφανές ότι όλοι οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες διακατέχονται από μεγάλη αβεβαιότητα η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται από πολλούς παράγοντες και όχι απλά από την αγωνία για το “πως θα γράψουν” την ημέρα των εξετάσεων.

Η αβεβαιότητα αυτή προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω 2 προβλήματα για τα οποία στη συνέχεια προτείνεται λύση:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1:

Πως μπορώ να διασφαλίσω ότι θα ακολουθήσω το Επάγγελμα που έχω επιλέξει, όταν μέσα από τις Πανελλήνιες είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζω σε ποια Ειδικότητα θα σπουδάσω?

Το παραπάνω πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι οι βάσεις κάθε χρόνο μεταβάλλονται αψυχολόγητα και απρόσμενα. Μια μικρή μετατόπιση, είτε στο πως έγραψαν οι άλλοι υποψήφιοι, είτε στο ποιες σχολές επέλεξαν, είτε κάποιος αστάθμητος παράγων όπως πολύ δύσκολα θέματα σε κάποιο μάθημα μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες υποψήφιους σε τελείως άλλη Ειδικότητα και -εκ των πραγμάτων- σε τελείως διαφορετική πορεία ζωής από εκείνη που στοχεύει καθένας τους.

Πως οι υποψήφιοι επιλέγουν Ειδικότητα Σπουδών – Ένα παραδοσιακό σφάλμα

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η τάση -που έχει γίνει παράδοση- οι Σπουδαστές, κυρίως όσοι αποδίδουν πολύ καλά στα μαθήματα, να επιλέγουν τις σχολές με τις ψηλότερες βάσεις, θεωρώντας ότι για να έχουν οι σχολές αυτές ψηλές βάσεις, άρα θα είναι και οι καλύτερες. Αποτέλεσμα είναι η επιλογή τους να μη σχετίζεται άμεσα με το εάν το αντικείμενο σπουδών τους ελκύει πραγματικά, ή με το αν η μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία θα είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελαν στη ζωή τους.

Παράδειγμα, οι σχολές των Πολιτικών Μηχανικών οι οποίες διατηρούνται ακόμη σε πολύ ψηλά επίπεδα βάσεων εισαγωγής, ανεξάρτητα από το πραγματικό γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αδράνεια και βαθιά κρίση και είναι άγνωστο αν και πότε θα ανακάμψει και πόσο θα ανακάμψει.

Στην Ελλάδα -μόνο- παρατηρείται και το φαινόμενο ότι οι σχολές των Πολιτικών Μηχανικών είναι πάντα υπερπλήρεις, ενώ στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της χαμηλής ζήτησης για την Ειδικότητα αυτή, πολλά Πανεπιστήμια έχουν συγχωνεύσει το συγκεκριμένο τμήμα τους με το αντίστοιχο τμήμα του γειτονικού τους Πανεπιστημίου, ενώ πολλά το έχουν καταργήσει εντελώς.

Είναι λοιπόν πρακτικά αδύνατο να γνωρίζει ένας υποψήφιος και η οικογένεια του σε ποια ακριβώς Σχολή/Ειδικότητα θα επιτύχει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να στοχεύσει κανείς κάπου συγκεκριμένα.

Σε ποιό ίδρυμα καταλήγουν οι υποψήφιοι και γιατί:

Εδώ εμφανίζεται και το εξής πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με το πιό πάνω. Οι υποψήφιοι, εκτός από το ότι δεν μπορούν να επιλέξουν (ούτε και να προβλέψουν) τη Σχολή/Ειδικότητα που θα πετύχουν, δεν μπορούν να επιλέξουν (και να προβλέψουν) ούτε και σε ποιό συγκεκριμένο Ίδρυμα τελικά θα σπουδάσουν, εάν κάτι τέτοιο, δηλαδή ποιό θα είναι το Ίδρυμα, αποτελεί επιλογή/στόχο. Ούτε και πρόγνωση μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για το σε ποια πόλη της Ελλάδος θα βρεθούν για τις Σπουδές τους.

Μας απασχολούν τα πιό εύλογα ερωτήματα ή ξεκινάμε Σπουδές στα τυφλά?

Στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνεται το σύστημα πρόσβασης με τις Πανελλήνιες και όπως γίνεται τελικά η κατανομή των επιτυχόντων, τα παρακάτω πολύ εύλογα και ουσιαστικά ερωτήματα των παιδιών και των γονέων που επιλέγουν Σπουδές στο Εξωτερικό λόγω του συστήματος πρόσβασης, δεν μπορούν ούτε καν να τα φαντασιωθούν. Για παράδειγμα:

 • “Είναι καλό το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ως περιεχόμενο Σπουδών?”,
 • “Έχει καλή φήμη διεθνώς?”,
 • “Η υλικοτεχνική υποδομή του είναι ψηλή?”,
 • “Έχει καλή πρόσβαση στις αγορές εργασίας?”,
 • “Προσφέρει υποστήριξη στους αποφοίτους του για επαγγελματική αποκατάσταση?”,
 • “Το Πτυχίο του αποτελεί θετικό παράγοντα για πρόσληψη σε εταιρείες και οργανισμούς?”,
 • “Είναι ευχάριστο το περιβάλλον μέσα στο Πανεπιστήμιο?”,
 • “Οι εγκαταστάσεις του είναι σύγχρονες και πλήρεις?”,
 • “Είναι χαμηλό το κόστος ζωής στην πόλη?”,
 • “Είναι ευχάριστο και καλό το βιοτικό επίπεδο στην πόλη αυτή?”,
 • “Το περιβάλλον μέσα στο Πανεπιστήμιο είναι πολιτικά κομματικοποιημένο?”,
 • “Προσφέρει και άλλες δραστηριότητες όπως σπορ, χόμπι, ομίλους, καλλιτεχνικά, έρευνα, εργασία, παράλληλα με τις Σπουδές?”.

Έχουμε συγκεκριμένους στόχους ή μας αρκεί το να πετύχουμε “κάπου”, ας είναι οπουδήποτε?

Μια σκέψη που βασανίζει και παρασύρει τους υποψηφίους σε λάθος επιλογές ζωής είναι η ακόλουθη: “Οι βάσεις για την Ειδικότητα που επιθυμώ είναι πολύ ψηλές, γι’ αυτό θα επιλέξω και άλλες σχολές, ακόμη και κάποιες που δεν με ενδιαφέρουν, αρκεί να μπω σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να μη πάει χαμένος ο κόπος μου και τα έξοδα της οικογένειάς μου”.

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός στη ζωή μας ή αρκεί να αποκτήσουμε ένα οποιοδήποτε Πτυχίο? Εκτός αυτού, πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι μια σημαντική συμβουλευτική διαδικασία που στη χώρα μας συνήθως είναι ανύπαρκτη ή ημιτελής, είναι ο Επαγγελματικός προσανατολισμός και η ενημέρωση για τις διάφορες Ειδικότητες Σπουδών και τη μετέπειτα επαγγελματική συνέχεια. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σπανίως λαμβάνουν ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές ενός κλάδου στην Αγορά Εργασίας. Πως άλλωστε να είναι εφικτό κάτι τέτοιο αφού μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης των βάσεων (ούτε καν των αποτελεσμάτων) κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πέρασε π.χ. Νομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή αν πέρασε καν.

Πόσο κρίμα είναι, για μία τόσο σημαντική απόφαση ζωής, να μην έχουν την ευκαιρία τα παιδιά και οι γονείς τους να ανακαλύψουν ποιος τομέας θα αρέσει στο παιδί και εάν μετέπειτα θα υπάρχει προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης.

“Δε μου αρέσει αυτό που σπουδάζω”: Το βιώνουν κάθε χρόνο πάρα πολλοί νέοι και νέες, αλλά τολμούν να το διορθώσουν μόνο λίγοι θαρραλέοι.

Αυτό που καθημερινά βιώνουμε στη Σχολή μας, στο NETWORK, είναι μας συναντούν νέα παιδιά που ξεκίνησαν να σπουδάζουν και κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι δεν τους εκπροσωπεί και να αναζητούν πλέον να ξεκινήσουν από την αρχή σε αυτό που ουσιαστικά ταιριάζουν.

Άλλοι νέοι και νέες, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις Σπουδές τους σε κάτι που σπούδασαν επειδή εκεί πέτυχαν και επειδή αυτό δεν τους εκφράζει, προσπαθούν πλέον μέσα από ένα Μεταπτυχιακό στο οποίο τους βοηθάμε να εισαχθούν, ώστε να προσεγγίσουν τελικά αυτό που ήθελαν πάντα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2:

Πως μπορώ να επιλέξω επάγγελμα και καριέρα, όταν είναι αβέβαιο εάν θα μπορέσω να εργαστώ πάνω στους τομείς αυτούς?

Καθώς η οικονομική κρίση έχει συντρίψει ολόκληρους επαγγελματικούς κλάδους, οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σαφώς μειωμένες.

Που έγκειται τελικά η αξία των Βρετανικών Πτυχίων σε σχέση με τις Αγορές Εργασίας?

Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που στη Βρετανία οι απόφοιτοι των Βρετανικών Δημοσίων ΑΕΙ, έχουν ποσοστά απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή και Βρετανική Αγορά Εργασίας τα οποία κατά μέσον όρο ξεπερνάνε το 70%-75% και σε αρκετές Ειδικότητες αγγίζουν και το 85-90%. (Πχ. Ένα από τα όχι τόσο ακουσμένα Πανεπιστήμια, το Aston University στην πόλη του Birmingham κατέχει την πρώτη θέση σε όλον τον κόσμο σε ποσοστό αποκατάστασης των αποφοίτων του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Σπουδών. Ενώ τα υπόλοιπα Βρετανικά ΑΕΙ βρίσκονται κι αυτά πολύ κοντά.)

Που έγκειται η αξία των Ελληνικών Πτυχίων σε σχέση με τις Αγορές Εργασίας?

Αντιθέτως, στην Ελλάδα, ακόμα και αν μία οικογένεια έχει επενδύσει κάθε διαθέσιμο πόρο της σε φροντιστήρια, ανθρωποώρες, χρήματα, ψυχική και σωματική αντοχή για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις Πανελλήνιες, είναι εντελώς αβέβαιο εάν ο νέος ή η νέα θα μπορέσουν όταν αποφοιτήσουν από το Ελληνικό ΑΕΙ να εργαστούν στην Ειδικότητα τους, ή και αν θα εργαστούν οπουδήποτε.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Μηχανικοί, για τους οποίους επαγγελματικά δεν έχει υπάρξει χειρότερη εποχή στην Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα 2014. Οι Μηχανικοί μας αφού αφιερώσουν 5 έτη Σπουδών, η μόνη εργασία που μπορούν να βρουν με “σχετική ευκολία” πλέον είναι η υποβολή αδειών πυρασφάλειας. Πόση απογοήτευση μπορεί κανείς να νιώσει όταν, ενώ του υποσχέθηκαν ότι για να πετύχει, αρκεί να είναι ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο και μετά στο Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά η αγορά εργασίας που ονειρευόταν, δεν υπάρχει.

Η Λύση που προτείνουμε για τα παραπάνω προβλήματα, όταν θέλουμε να τα προλάβουμε νωρίς αλλά και να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας, είναι:

Σπουδές στη Μ. Βρετανία και μάλιστα με αντικατάσταση και των Πανελληνίων εξετάσεων και του Φροντιστηρίου, με το NETWORK Lyceum Foundation παράλληλα με το Λύκειο (κερδίζοντας + χρόνο + χρήματα + εξασφαλίζουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας).

Τα πράγματα είναι τόσο απλά, όσο θα διαβάσετε παρακάτω:

Η επιλογή των Σπουδών σε ένα καταξιωμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία-Ουαλία-Σκωτία), εξασφαλίζει αυτόματα και την Ειδικότητα που θέλει να σπουδάσει ο υποψήφιος, απλά γιατί οι βάσεις και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε υποψήφιο δεν αλλάζει και δεν επηρεάζεται ανάλογα με την απόδοση των άλλων υποψηφίων.

Το όνειρο δεν είναι άπιαστο.

Η οικογένεια του μελλοντικού Φοιτητή μπορεί να γνωρίζει ακριβώς σε ποιο ίδρυμα και σε ποια πόλη θα σπουδάσει και θα διαμένει ο νέος Σπουδαστής.

Αυτό συμβαίνει γιατί στο Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα σπάνιο αγαθό για το οποίο άπαντες πρέπει να συνωστισθούν μπροστά σε μία βάσανο όπως αυτή των Πανελληνίων εξετάσεων. Υπάρχουν πάνω από 100 εξαιρετικής ποιότητας ΑΕΙ που προσφέρουν όλες τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες Ειδικότητες Σπουδών και υποδέχονται Σπουδαστές από όλον τον κόσμο.

Γι’ αυτό άλλωστε η Βρετανία αποτελεί προορισμό Σπουδών για Φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Που πρέπει να έχουμε όλη μας την προσοχή?

Πολύ εύκολα συμπεραίνουμε ότι όταν κάποιος αποφασίσει να σπουδάσει στη Βρετανία όλα παίρνουν το δρόμο τους πολύ οργανωμένα και το κυριότερο πράγμα για το οποίο υπάρχει νόημα να συζητάμε και να προσέξουμε είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση τις κλήσεις του νέου ή της νέας, και από εκεί και έπειτα όλα είναι ελεγχόμενα.

Έχουμε έμπρακτες αποδείξεις για την υπεροχή των αποφοίτων μας.

Η αναγνωρισιμότητα των Βρετανικών Πτυχίων τα καθιστά ουσιαστικά παγκόσμια διαβατήρια για την ταχύτατη εύρεση μίας αξιόλογης θέσης εργασίας. Στο Εξωτερικό, οι αμοιβές των νέων ανθρώπων αγγίζουν θεαματικά ύψη σε σύγκριση με τις ανάλογες αμοιβές στην Ελλάδα. Ενώ στην ίδια τη χώρα μας, οι περισσότερες εταιρείες πλέον, προτιμούν να προσλαμβάνουν κόσμο που έχει αποφοιτήσει από Βρετανικά Πανεπιστήμια και κουβαλούν μαζί τους όλες εκείνες τις σημαντικές εμπειρίες, τις εφαρμοσμένες γνώσεις και τον επαγγελματισμό που απέκτησαν εκεί.

Αποτελεί ευχάριστη ρουτίνα πλέον το να βλέπουμε νέους αποφοίτους των Βρετανικών Πανεπιστημίων ηλικίας 22-23 ετών οι οποίοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις και να εργάζονται ως καταξιωμένοι επαγγελματίες σε πασίγνωστες Εταιρείες ή Οργανισμούς.

Υπάρχει “Μαγικό Ραβδί” που να μπορεί να αντικαταστήσει τις Πανελλήνιες με κάτι όμορφο?

Η αντικατάσταση της διαδικασίας των Πανελληνίων με αυτή του NETWORK Lyceum Foundation που τρέχει παράλληλα με το Λύκειο εγγυάται ότι κανένα από τα δεινά της αβεβαιότητας, της ασάφειας, και της ψυχοσωματικής εξάντλησης του υποψηφίου δεν θα έχουν πλέον χώρο στην καθημερινότητα των μαθητών του Ελληνικού Λυκείου.

Επιπλέον, η σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την παρακολούθηση του Lyceum Foundation, που αλλιώς θα δαπανούσε κανείς για την προετοιμασία των Πανελληνίων, φτάνει έως και στο 50% από όσο το πλήρες κόστος προετοιμασίας ενός φροντιστηρίου!

Όσο για το Brexit, τελικά αποβαίνει προς όφελος των Ελλήνων στη Μ. Βρετανία

Το μεγάλο πλεονέκτημα της εξασφάλισης της Βρετανικής VISA των Φοιτητών, τόσο για για Bachelor ή Master, όσο και για μόνιμη εργασία/καριέρα, θα το έχουν κατά κυριο λόγο οι Φοιτητές και οι Απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων, α) λόγω των νέων διατάξεων “άδειας εισόδου & παραμονής” στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και β) λόγω της πλήρους και εξειδικευμένης κατάρτισης που έχουν αποκτήσει στην ίδια τη χώρα, η οποία πάντα προσφέρει ευκαιρίες και διατηρεί στο επαγγελματικό της δυναμικό (workforce), τους άξιους αποφοίτους των Πανεπιστημίων της, για τη δική της ανάπτυξη ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, με στόχο την παραγωγική και επιστημονική εξέλιξη της χώρας.

Οι Φοιτητές και οι Απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων θα έχουν πλέον Μονοπωλιακή Σχέση με τη Βρετανική Αγορά Εργασίας: α) βρίσκονται ήδη στη χώρα με κανονική άδεια παραμονής και πρόσβαση στις εταιρείες για εργασία και καριέρα, β) είναι “παιδιά της Βρετανίας”, εκπαιδευμένα στην εντέλεια από τους ίδιους τους Βρετανούς και φυσικά προτιμούνται, σε σύγκριση με όσους δεν ζουν/σπουδάζουν στη Βρετανία. Αντίθετα, για τους “ξένους” που έχουν σπουδάσει σε άλλες χώρες (Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Γερμανία κλπ), η είσοδος στη Μ.Βρετανία για εργασία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη υπόθεση.

Αυτοί οι απόφοιτοι, των Βρετανικών Πανεπιστημίων, θα έχουν και τα πλήρη εργασιακά διακαιώματα μετά την αποφοίτησή τους, ενώ πλέον για άτομα μή-προσκεκλημένα απο εργοδότες (ή ανειδίκευτα), η είσοδος στη Βρετανία θα είναι μια αδιαμφισβήτητη περιπέτεια.

Δια ταύτα:

Το πιο σημαντικό όφελος του Βρετανικού συστήματος, το οποίο κατά πολλούς αποτελεί κοινή λογική, είναι ότι οι νέοι/ες μπορούν να σχεδιάσουν με βεβαιότητα το μέλλον τους βασιζόμενοι στις ικανότητες και προσδοκίες τους και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και το επαγγελματικό υπόβαθρο της οικογένειας. Πχ. αφού ο πατέρας ή η μητέρα είναι δικηγόρος γιατί το παιδί, εφόσον του αρέσει, να μην είναι βέβαιο ότι θα σπουδάσει Νομική? κ.ο.κ.

Το Βρετανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ της χώρας με πολύ λογικές προϋποθέσεις. Το κυριότερο όμως που απαιτεί από τους Σπουδαστές είναι, κατά την φοίτησή τους να παρακολουθούν και να συμμετέχουν με συνέπεια και σοβαρότητα, καθώς τα Πανεπιστήμια αυτά δεσμεύονται από κριτήρια ποιότητας Σπουδών, αλλά και Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Πτυχιούχων τους και με βάση αυτούς αλλά και άλλους συναφείς παράγοντες καθορίζεται η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων από το Βρετανικό Κράτος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, όσοι έχουν τελειώσει ένα Βρετανικό Ίδρυμα είναι περιζήτητοι στην αγορά Εργασίας και κατέχουν πάντοτε τις πλέον προνομιακές θέσεις.

Η σφραγίδα ενός Βρετανικού ιδρύματος στο Βιογραφικό είναι τελικά η κορυφαία Εγγύηση Ποιότητας και πορείας για το Επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του Αποφοίτου/Πτυχιούχου και η καλύτερη επένδυση που θα αποφέρει επαγγελματική ανέλιξη και κοινωνική καταξίωση στους νέους της Ελλάδας (αλλά και κάθε χώρας).

Όσο για μόνιμη εργασία και καριέρα στη Μ.Βρετανία, την 6η Ισχυρότερη Οικονομία στον Κόσμο, αυτό είναι πλέον πλεονέκτημα των Αποφοίτων από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια.