ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πανελλήνιες: Aς Κοιτάξουμε την Αλήθεια Κατάματα

 

Είναι εμφανές ότι όλοι οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες διακατέχονται από μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται από πολλούς παράγοντες και όχι απλά από την αγωνία για το “πως θα γράψουν” την ημέρα των εξετάσεων.

 

Η αβεβαιότητα αυτή προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω 2 προβλήματα για τα οποία στη συνέχεια προτείνεται λύση:

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1:

 

Πως μπορώ να διασφαλίσω ότι θα ακολουθήσω το Επάγγελμα που έχω επιλέξει, όταν μέσα από τις Πανελλήνιες είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζω σε ποια Ειδικότητα θα σπουδάσω?

 

Το παραπάνω πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι οι βάσεις κάθε χρόνο μεταβάλλονται αψυχολόγητα και απρόσμενα. Μια μικρή μετατόπιση, είτε στο πως έγραψαν οι άλλοι υποψήφιοι, είτε στο ποιες σχολές επέλεξαν, είτε κάποιος αστάθμητος παράγων όπως πολύ δύσκολα θέματα σε κάποιο μάθημα μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες υποψήφιους σε τελείως άλλη Ειδικότητα και -εκ των πραγμάτων- σε τελείως διαφορετική πορεία ζωής από εκείνη που στοχεύει καθένας τους.

 

Πως οι υποψήφιοι επιλέγουν Ειδικότητα Σπουδών - Ένα παραδοσιακό σφάλμα

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η τάση -που έχει γίνει παράδοση- οι Σπουδαστές, κυρίως όσοι αποδίδουν πολύ καλά στα μαθήματα, να επιλέγουν τις σχολές με τις ψηλότερες βάσεις, θεωρώντας ότι για να έχουν οι σχολές αυτές ψηλές βάσεις, άρα θα είναι και οι καλύτερες. Αποτέλεσμα είναι η επιλογή τους να μη σχετίζεται άμεσα με το εάν το αντικείμενο σπουδών τους ελκύει πραγματικά, ή με το αν η μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία θα είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελαν στη ζωή τους.

 

Για παράδειγμα, οι σχολές των Πολιτικών Μηχανικών οι οποίες διατηρούνται ακόμη σε πολύ ψηλά επίπεδα βάσεων εισαγωγής, ανεξάρτητα από το πραγματικό γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αδράνεια και βαθιά κρίση και είναι άγνωστο αν και πότε θα ανακάμψει και πόσο θα ανακάμψει.

 

Στην Ελλάδα -μόνο- παρατηρείται και το φαινόμενο ότι οι σχολές των Πολιτικών Μηχανικών είναι πάντα υπερπλήρεις, ενώ στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της χαμηλής ζήτησης για την Ειδικότητα αυτή, πολλά Πανεπιστήμια έχουν συγχωνεύσει το συγκεκριμένο τμήμα τους με το αντίστοιχο τμήμα του γειτονικού τους Πανεπιστημίου, ενώ πολλά το έχουν καταργήσει εντελώς.

 

Είναι λοιπόν πρακτικά αδύνατο να γνωρίζει ένας υποψήφιος και η οικογένεια του σε ποια ακριβώς Σχολή/Ειδικότητα θα επιτύχει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να στοχεύσει κανείς κάπου συγκεκριμένα.

 

 

Σε ποιο ίδρυμα καταλήγουν οι υποψήφιοι και γιατί:

 

Εδώ εμφανίζεται και το εξής πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με το πιό πάνω. Οι υποψήφιοι, εκτός από το ότι δεν μπορούν να επιλέξουν (ούτε και να προβλέψουν) τη Σχολή/Ειδικότητα που θα πετύχουν, δεν μπορούν να επιλέξουν (και να προβλέψουν) ούτε και σε ποιο συγκεκριμένο Ίδρυμα τελικά θα σπουδάσουν, εάν κάτι τέτοιο, δηλαδή ποιο θα είναι το Ίδρυμα, αποτελεί επιλογή/στόχο. Ούτε καν πρόγνωση μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για το σε ποια πόλη της Ελλάδος θα βρεθούν για τις Σπουδές τους.

 

 

Μας απασχολούν τα πιο εύλογα ερωτήματα ή ξεκινάμε Σπουδές στα τυφλά?

 

Στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνεται το σύστημα πρόσβασης με τις Πανελλήνιες και όπως γίνεται τελικά η κατανομή των επιτυχόντων, τα παρακάτω πολύ εύλογα και ουσιαστικά ερωτήματα των παιδιών και των γονέων που επιλέγουν Σπουδές στο Εξωτερικό λόγω του συστήματος πρόσβασης, δεν μπορούν ούτε καν να τα φαντασιωθούν.

 

Για παράδειγμα:

 

 1. “Το περιεχόμενο Σπουδών στο συγκεκριμένο είναι το επιθυμητό?”
 2. “Έχει καλή φήμη το Πανεπιστήμιο διεθνώς?”
 3. “Η υλικοτεχνική υποδομή του είναι υψηλή και οι εγκαταστάσεις του είναι σύγχρονες και πλήρεις?”
 4. “Είναι ευχάριστο το περιβάλλον μέσα στο Πανεπιστήμιο?”
 5. “Η ατμόσφαιρα μέσα στο Πανεπιστήμιο είναι κομματικοποιημένη, ή ελεύθερη?”
 6. “Το Πανεπιστήμιο, παράλληλα με τις Σπουδές, προσφέρει και άλλες δραστηριότητες για τους φοιτητές όπως σπορ, χόμπι, ομίλους, καλλιτεχνικά, έρευνα, εργασία,?”
 7. “Έχει άμεση ή έστω αρκετά καλή πρόσβαση στις αγορές εργασίας?”
 8. “Είναι χαμηλό το κόστος ζωής στην πόλη σπουδών?”
 9. “Είναι ευχάριστο το κοινωνικό περιβάλλον και καλό το βιοτικό επίπεδο στην πόλη αυτή?”
 10. “Το Πτυχίο του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου αποτελεί θετικό παράγοντα για πρόσληψη σε εταιρείες και οργανισμούς?”
 11. “Προσφέρει υποστήριξη στους αποφοίτους του για επαγγελματική αποκατάσταση?”
 12.  Τελικά, έχουμε συγκεκριμένους στόχους στη ζωή μας, ή μας αρκεί το να πετύχουμε “κάπου” να πάρουμε ένα πτυχίο, κι ας είναι οτιδήποτε?

 

Μια σκέψη που βασανίζει και παρασύρει τους υποψηφίους σε λάθος επιλογές ζωής είναι η ακόλουθη: “Οι βάσεις για την Ειδικότητα που επιθυμώ είναι πολύ ψηλές, γι’ αυτό θα επιλέξω και άλλες σχολές, ακόμη και κάποιες που δεν με ενδιαφέρουν, αρκεί να μπω σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να μη πάει χαμένος ο κόπος μου και τα έξοδα της οικογένειάς μου”.

 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι σημαντικός στη ζωή μας ή αρκεί να αποκτήσουμε ένα οποιοδήποτε Πτυχίο?

 

Εκτός αυτού, πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι μια σημαντική συμβουλευτική διαδικασία που στα σχολεία της χώρας μας συνήθως είναι ανύπαρκτη ή ημιτελής, είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η ενημέρωση για τις διάφορες Ειδικότητες Σπουδών και τη μετέπειτα επαγγελματική συνέχεια

 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σπανίως λαμβάνουν ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές ενός κλάδου στην Αγορά Εργασίας. Πως άλλωστε να είναι εφικτό κάτι τέτοιο αφού μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης των βάσεων (ούτε καν των αποτελεσμάτων) κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πέρασε π.χ. Νομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή αν πέρασε καν.

 

Πόσο κρίμα είναι, για μία τόσο σημαντική απόφαση ζωής, να μην έχουν την ευκαιρία τα παιδιά και οι γονείς τους να ανακαλύψουν ποιος τομέας θα αρέσει στο παιδί και εάν μετέπειτα θα υπάρχει προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης.

 

“Δε μου αρέσει αυτό που σπουδάζω”: Το βιώνουν κάθε χρόνο πάρα πολλοί νέοι και νέες, αλλά τολμούν να το διορθώσουν μόνο λίγοι θαρραλέοι.

 

Αυτό που καθημερινά βιώνουμε στη Σχολή μας, στο NETWORK, είναι μας συναντούν νέα παιδιά που ξεκίνησαν να σπουδάζουν και κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι δεν τους εκπροσωπεί και να αναζητούν πλέον να ξεκινήσουν από την αρχή σε αυτό που ουσιαστικά ταιριάζουν.

 

Άλλοι νέοι και νέες, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις Σπουδές τους σε κάτι που σπούδασαν επειδή εκεί πέτυχαν και επειδή αυτό δεν τους εκφράζει, προσπαθούν πλέον μέσα από ένα Μεταπτυχιακό στο οποίο τους βοηθάμε να εισαχθούν, ώστε να προσεγγίσουν τελικά αυτό που ήθελαν πάντα.

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2:

 

Πως μπορώ να επιλέξω επάγγελμα και καριέρα, όταν είναι αβέβαιο εάν θα μπορέσω να εργαστώ πάνω στους τομείς αυτούς?

 

Καθώς οι διαδοχικές κρίσεις (οικονομική, υγειονομική κλπ) έχουν συντρίψει ολόκληρους επαγγελματικούς κλάδους, οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σαφώς μειωμένες.

 

Που έγκειται τελικά η αξία των Ευρωπαϊκών Πτυχίων σε σχέση με τις Αγορές Εργασίας?

 

Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που οι απόφοιτοι των Ευρωπαϊκών Δημοσίων ΑΕΙ, έχουν ποσοστά απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας, τα οποία κατά μέσον όρο ξεπερνάνε το 70%-75% και σε αρκετές Ειδικότητες αγγίζουν και το 85-90%.

 

Που έγκειται η αξία των Ελληνικών Πτυχίων σε σχέση με τις Αγορές Εργασίας?

 

Αντιθέτως, στην Ελλάδα, ακόμα και αν μια οικογένεια έχει επενδύσει κάθε διαθέσιμο πόρο της σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα, ανθρωποώρες, χρήματα, ψυχική και σωματική αντοχή για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις Πανελλήνιες, είναι εντελώς αβέβαιο εάν ο νέος ή η νέα θα μπορέσουν όταν αποφοιτήσουν από το Ελληνικό ΑΕΙ να εργαστούν στην Ειδικότητα τους, ή και αν θα εργαστούν οπουδήποτε.

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Μηχανικοί, για τους οποίους επαγγελματικά δεν έχει υπάρξει χειρότερη εποχή στην Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα. Οι Μηχανικοί μας, αφού αφιερώσουν 5 έτη Σπουδών, η μόνη εργασία που μπορούν να βρουν με “σχετική ευκολία” πλέον είναι π.χ. η υποβολή αδειών πυρασφάλειας.  

 

Πόση απογοήτευση μπορεί κανείς να νιώσει όταν, ενώ του υποσχέθηκαν ότι για να πετύχει, αρκεί να είναι ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο και μετά στο Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά η αγορά εργασίας που ονειρευόταν, δεν υπάρχει.

 

Η Λύση που προτείνουμε για τα παραπάνω προβλήματα, όταν θέλουμε να τα προλάβουμε νωρίς αλλά και να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας, είναι:

 

Σπουδές στο Εξωτερικό, σε Αγγλόφωνα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και μάλιστα με αντικατάσταση και των Πανελληνίων εξετάσεων και του Φροντιστηρίου, με το NETWORK European Foundation (Lyceum) παράλληλα με το Λύκειο (κερδίζοντας + χρόνο + χρήματα + εξασφαλίζουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας).

 

Τα πράγματα είναι τόσο απλά, όσο θα διαβάσετε παρακάτω:

 

Η επιλογή των Σπουδών σε ένα καταξιωμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη (Ολλανδία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία κλπ), εξασφαλίζει αυτόματα και την Ειδικότητα που θέλει να σπουδάσει ο υποψήφιος, απλά γιατί οι βάσεις και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε υποψήφιο δεν αλλάζει και δεν επηρεάζεται ανάλογα με την απόδοση των άλλων υποψηφίων.

 

Το όνειρο δεν είναι άπιαστο.

 

Η οικογένεια του μελλοντικού Φοιτητή μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι ο νέος Σπουδαστής θα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις και Εκπαίδευσης και Επαγγελματισμού και Ευκαιριών.

 

Αυτό συμβαίνει γιατί στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα σπάνιο αγαθό για το οποίο άπαντες πρέπει να συνωστισθούν μπροστά σε μία βάσανο όπως αυτή των Πανελληνίων εξετάσεων. 

 

Υπάρχουν πάνω από 200 εξαιρετικής ποιότητας ΑΕΙ που προσφέρουν όλες τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες Ειδικότητες Σπουδών και υποδέχονται Σπουδαστές από όλον τον κόσμο.

 

Ειδικά για τους Φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ετήσια Δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά (€2,000 -€3,000) έως και μηδενικά σε κάποιες χώρες.

 

Που πρέπει να έχουμε όλη μας την προσοχή?

 

Πολύ εύκολα συμπεραίνουμε ότι όταν κάποιος αποφασίσει να σπουδάσει στο Εξωτερικό, όλα παίρνουν το δρόμο τους πολύ οργανωμένα και το κυριότερο πράγμα για το οποίο υπάρχει νόημα να συζητάμε και να προσέξουμε είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση τις κλήσεις του νέου ή της νέας, και από εκεί και έπειτα όλα είναι ελεγχόμενα.

 

Έχουμε έμπρακτες αποδείξεις για την υπεροχή των Αποφοίτων του NETWORK Foundation σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, Μ.Βρετανία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία κλπ.

 

Η αναγνωρισιμότητα των Βορειοευρωπαϊκών Πτυχίων τα καθιστά ουσιαστικά παγκόσμια διαβατήρια για την ταχύτατη εύρεση μίας αξιόλογης θέσης εργασίας.  Στο Εξωτερικό, οι αμοιβές των νέων ανθρώπων αγγίζουν θεαματικά ύψη σε σύγκριση με τις ανάλογες αμοιβές στην Ελλάδα, ξεκινώντας με τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο αρχικό μισθό, ανάλογα τη χώρα.

 

Ενώ στην ίδια τη χώρα μας, οι περισσότερες εταιρείες πλέον, προτιμούν να προσλαμβάνουν κόσμο που έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και κουβαλούν μαζί τους όλες εκείνες τις σημαντικές εμπειρίες, τις εφαρμοσμένες γνώσεις και τον επαγγελματισμό που απέκτησαν εκεί.

 

Αποτελεί ευχάριστη ρουτίνα πλέον το να βλέπουμε του παλιούς μαθητές μας, νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, ηλικίας 22-23 ετών, να κατέχουν υπεύθυνες θέσεις και να εργάζονται ως καταξιωμένοι επαγγελματίες σε πασίγνωστες Εταιρείες ή Οργανισμούς.

 

Υπάρχει “Μαγικό Ραβδί” που να μπορεί να αντικαταστήσει τις Πανελλήνιες με κάτι όμορφο?

 

Η αντικατάσταση της διαδικασίας των Πανελληνίων με αυτή του NETWORK European Foundation (Lyceum) που τρέχει παράλληλα με τις τάξεις του Λυκείου (Α+Β+Γ, ή Β+Γ, ή παράλληλα μόνο με τη Γ), εγγυάται ότι κανένα από τα δεινά της αβεβαιότητας, της ασάφειας, και της ψυχοσωματικής εξάντλησης του υποψηφίου δεν θα έχουν πλέον χώρο στην καθημερινότητα των μαθητών του Ελληνικού Λυκείου.

 

Επιπλέον, η σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την παρακολούθηση του Foundation, που αλλιώς θα δαπανούσε κανείς για την προετοιμασία των Πανελληνίων, αντιστοιχεί σχεδόν με το 50% του κόστους μιας πλήρους προετοιμασίας σε ένα μέσο φροντιστήριο!

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:

 

Το πιο σημαντικό όφελος του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο κατά πολλούς αποτελεί κοινή λογική, είναι ότι οι νέοι/ες μπορούν να σχεδιάσουν με βεβαιότητα το μέλλον τους βασιζόμενοι στις ικανότητες και προσδοκίες τους και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και το επαγγελματικό υπόβαθρο της οικογένειας. Πχ. αφού ο πατέρας ή η μητέρα είναι δικηγόρος γιατί το παιδί, εφόσον του αρέσει, να μην είναι βέβαιο ότι θα σπουδάσει Νομική? κ.ο.κ.

 

Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ της κάθε χώρας με πολύ λογικές προϋποθέσεις. Το κυριότερο όμως που απαιτεί από τους Σπουδαστές είναι, κατά την φοίτησή τους να παρακολουθούν και να συμμετέχουν με συνέπεια και σοβαρότητα, καθώς τα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού δεσμεύονται από κριτήρια ποιότητας Σπουδών, αλλά και Επαγγελματικής Υποστήριξης των Πτυχιούχων τους και με βάση αυτούς αλλά και άλλους συναφείς παράγοντες καθορίζεται η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων από το εκάστοτε Κράτος.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, όσοι έχουν τελειώσει ένα ΒορειοΕυρωπαϊκό Ίδρυμα είναι περιζήτητοι στην αγορά Εργασίας και κατέχουν πάντοτε τις πλέον προνομιακές θέσεις.

 

Η σφραγίδα ενός Ευρωπαϊκού ιδρύματος στο Βιογραφικό είναι τελικά κορυφαία Εγγύηση Ποιότητας και πορείας για το Επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του Αποφοίτου/Πτυχιούχου και η καλύτερη επένδυση που θα αποφέρει επαγγελματική ανέλιξη και κοινωνική καταξίωση στους νέους της Ελλάδας (αλλά και κάθε χώρας).

 

Εξασφαλίζοντας πλήρη και μόνιμη εργασία με καριέρα στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ελλάδα λίγα χρόνια αργότερα, οι οποίες διατηρούν πολύ ισχυρές τοπικές οικονομίες και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες, αυτό είναι πλεονέκτημα των Αποφοίτων από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

 

Καλή Επιτυχία στους Στόχους σας !