ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής:
Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τόπος Διεξαγωγής: Πληροφορίες και Κράτηση Θέσης

FOUNDATION COURSES
UCAS DIRECT ENTRY
ACADEMIC CONSULTING
ΑΓΓΛΙΑ - ΟΥΑΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (για Α' Πτυχίο-Bachelor)
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προϋποθέσεις και προετοιμασία για την εισαγωγή σας
CALL ME BACK - Δωρεάν Ενημέρωση
παρακαλώ ενημερώστε με τηλεφωνικά
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: (210) 748-8131 Θεσσαλονίκη: (2310) 240-394
Υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρος: (2310) 240 394
 
 

Εάν ενδιαφέρεστε για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ πατήστε εδώ

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο TOEFL (αν επιλέξετε να ξεταστείτε για TOEFL στα Κέντρα μας, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία κράτησης θέσης χωρίς επιβάρυνση)

ETS Authorized TOEFL iBT Test Centers in - Athens -Greece - Thessaloniki -Greece

 
Επιτυχίες των Μαθητών του NETWORK
Σε Ποιά Κρατικά Βρετανικά Πανεπιστήμια (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία)
έχουν Εισαχθεί οι Σπουδαστές του NETWORK τα τελευταία χρόνια:
UNIVERSITY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ABERDEEN Yes - - - Yes - - - -
ABERTAY DUNDEE - - - - - Yes - Yes Yes
ABERYSTWYTH - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACCESS TO MUSIC - - - - - - - - Yes
ANGLIA RUSKIN - - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
ARTS LONDON - - - - - - - - Yes
ASTON Yes - - - Yes Yes Yes - -
BANGOR Yes - - - Yes Yes Yes Yes Yes
BATH SPA - - - - - Yes Yes Yes Yes
BEDFORDHISRE - - - - Yes Yes Yes Yes Yes
BIRMIGHAM CITY Yes Yes Yes Yes Yes - - - Yes
BIRMINGHAM - Yes Yes - - Yes Yes - Yes
BOLTON - - - - - - - - Yes
BOURNEMOUTH - - - - - - - - Yes
BRADFORD Yes Yes - Yes Yes Yes - - -
BRIGHTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BRISTOL - Yes - Yes - - - - -
BRUNEL Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CARDIFF Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CARDIFF METROPOLITAN - - Yes - - - Yes - -
CENTRAL LANCASHIRE Yes Yes Yes Yes - Yes Yes - Yes
CHICHESTER - - - - Yes - - Yes -
CITY - Yes Yes - - Yes Yes - Yes
COVENTRY Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CREATIVE ARTS Yes - Yes Yes - Yes Yes - -
DE MONFORT Yes Yes Yes - Yes - Yes - Yes
DERBY - - - - - - - - Yes
DUNDEE - - - Yes - Yes - - -
EAST ANGLIA - - Yes - Yes - - Yes -
EAST LONDON Yes - Yes Yes Yes - Yes - Yes
EDINBURGH Yes Yes - Yes - Yes Yes - -
EDINBURGH NAPIER - - Yes Yes Yes - - - -
ESSEX Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes
GLASGOW Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
GLASGOW CALEDONIAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
GLOUCESTERSHIRE - - Yes - Yes - - - -
GREENWICH Yes - Yes - - Yes - Yes Yes
HERIOT WATT Yes Yes - Yes Yes - - - -
HERTFORDSHIRE - - - Yes Yes - Yes - Yes
HUDDERSFIELD - - Yes - - Yes Yes - -
IMPERIAL - - Yes - - - - - -
KENT - Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
KINGS COLLEGE - - - - Yes - - Yes -
KINGSTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
LANCASTER Yes - - - - - Yes Yes -
LEEDS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
LEEDS METROPOLITAN - - - - Yes Yes Yes - -
LEICESTER - - - - Yes - - - -
LINCOLN - - - - - - - - Yes
LIVERPOOL Yes - Yes Yes - - - - Yes
LIVERPOOL JOHN MOORES Yes - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
LONDON METROPOLITAN - - - Yes Yes - Yes Yes -
LONDON SCHOOL OF PHARMACY - Yes - - - - - - -
LONDON SOAS - - - - - - - - Yes
LOUGHBOROUGH - - - Yes - - - - -
MANCHESTER METROPOLITAN - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MANCHESTER Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MIDDLESEX Yes - - - - - Yes - -
NAPPIER - - - - - - - - Yes
NEWCASTLE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
NORTHUMBRIA Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - -
NOTTINGHAM Yes Yes Yes Yes Yes - Yes - Yes
NOTTINGHAM TRENT - - - Yes - - Yes Yes Yes
OXFORD BROOKES Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes
PLYMOUTH Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes -
PORTSMOUTH Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
READING - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
ROBERT GORDON - Yes - - Yes Yes Yes - -
ROEHAMPTON - - - - Yes - - - Yes
ROYAL HOLLOWAY - - - Yes - Yes - - Yes
SALFORD - Yes - Yes Yes - Yes - Yes
SHEFFIELD - - - - Yes - - Yes Yes
SOUTH BANK, LONDON - Yes - - - - Yes - Yes
SOUTHAMPTON - - - - Yes - Yes - Yes
SOUTHAMPTON SOLENT Yes - - Yes - Yes Yes Yes Yes
SOUTH WALES (CARDIFF) - - - Yes Yes Yes Yes Yes -
ST ANDREWS - - Yes - - - - - -
STAFFFORDSHIRE Yes Yes - - - - - - -
STIRLING - - Yes - - Yes - - -
STRATHCLYDE Yes Yes - - Yes Yes Yes Yes Yes
SUNDERLAND Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
SURREY Yes Yes Yes Yes - - - - -
SUSSEX Yes Yes - Yes Yes Yes Yes - Yes
SWANSEA Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes Yes
TRINITY SAINT DAVID - - - - - - - - Yes
TEESSIDE - - Yes Yes Yes - - - -
U. COLLEGE BIRMINGHAM - - - - - - - - Yes
WARWICKSHIRE COLLEGE - - - - - - - - Yes
WEST OF ENGLAND, BRISTOL - - Yes - - Yes - - Yes
WESTMINSTER - Yes Yes Yes - Yes - Yes Yes
WINCHESTER - - - - - - - - Yes
WOLVERHAMPTON Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
YORK - - - Yes - - Yes Yes Yes
Αριθμός Πανεπιστημίων που πέτυχαν οι Σπουδαστές του NETWORK 39 34 41 46 52 48 50 38 60
Έτος Εγγραφής 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Ποια Πανεπιστήμια προεσέφεραν Θέσεις (Offers) στους υποψηφίους του NETWORK
τα τελευταία 3 χρόνια (2012-2014)

ABERTAY DUNDEE

ABERYSTWYTH

ANGLIA RUSKIN

ASTON

BANGOR

BATH SPA

BEDFORDHISRE

BIRMIGHAM CITY

BIRMINGHAM

BRADFORD

BRIGHTON

BRISTOL

BRUNEL

CARDIFF CENTRAL LANCASHIRE

CARDIFF METROPOLITAN

CHICHESTER

COVENTRY

CREATIVE ARTS

DE MONFORT

DUNDEE

EAST ANGLIA

EAST LONDON

EDINBURGH

EDINBURGH NAPIER

ESSEX

GLASGOW

GLASGOW CALEDONIAN

GLOUSTERCERSHIRE

GREENWICH

HERIOT WATT

HERTFORDSHIRE

HUDDERSFIELD

IMPERIAL

KENT

KINGS COLLEGE

KINGSTON

LEEDS

LEEDS METROPOLITAN

LIVERPOOL

LIVERPOOL JOHN MOORES

LONDON METROPOLITAN

MAN METROPOLITAN

MANCHESTER

MIDDLESEX

NEWCASTLE

NORTHUMBRIA

NOTTINGHAM

NOTTINGHAM TRENT

OXFORD BROOKES

PLYMOUTH

PORTSMOUTH

READING

ROBERT GORDON

ROEHAMPTON

ROYAL HOLLOWAY

SALFORD

SHEFFIELD

SOUTHAMPTON

SOUTHAMPTON SOLENT

SOUTH WALES (CARDIFF)

ST ANDREWS

STAFFFORDSHIRE

STIRLING

STRATHCLYDE

SUNDERLAND

SURREY

SUSSEX

SWANSEA

TEESSIDE

WEST OF ENGLAND, BRISTOL

WESTMINSTER

WOLVERHAMPTON

YORK

Top

  

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 84 & τη Θεσσαλονίκη, Π. Μελά 18 & Τσιμισκή. 
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία IELTS (αλλά και για TOEFLGMATGRE, και το πρόγραμμα FOUNDATION) γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:

The headquarters of NETWORK Educational Group, where our IELTS preparation course is held, are located in Athens & Thessaloniki. 
All preparation Courses in Greece for IELTS, TOEFLGMATGRE, FOUNDATION and all other programmes are delivered both in Athens & Thessaloniki
Το NETWORK - Σπουδές στην Αγγλία είναι πιστοποιημένο UCAS School. Το UCAS (Universities and Colleges Admissions System) είναι το επίσημο όργανο του Βρετανικού συστήματος παιδείας, που προωθεί τις "Αιτήσεις UCAS". Η Αίτηση UCAS είναι διαδικασία που αντιστοιχεί με το Ελληνικό Μηχανογραφικό που διαχειρίζεται το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Η συμπλήρωση Αιτήσεων UCAS έχει προθεσμία μέχρι τη 15η Ιανουαρίου. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο μια Αίτηση UCAS για 5 Πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες για το UCAS ή για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να συμπληρωθεί η Αίτηση UCAS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή μας στα τηλέφωνα 210-74.88.131 για Αθήνα και 2310-240.394 για Θεσσαλονίκη

UCAS is the British official organization, responsible for handling all "UCAS Applications". The deadline for UCAS Applications is the 15th of January. Every candidate may complete only one UCAS Application. There is a standard Fee for each UCAS Application which can change (slightly) without any prior notice. UCAS is not accountable for decisions on place offers. If you need any help with your UCAS Application please contact our School at 210-74.88.131 for the Athens branch and  2310-240.394 for Thessalonica. 

Τα μαθήματα και ολόκληρο το πρόγραμμα για την προετοιμασία του IELTS εμπεριέχονται σε κάθε πρόγραμμα Foundation του NETWORK.  Το πρόγραμμα NETWORK FOUNDATION για Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής στο Α' Έτος κρατικών Πανεπιστημίων στην Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία (ισότιμα Βασίλεια στη Μ. Βρετανία). Το NETWORK Foundation Course δεν είναι φροντιστηριακό αλλά προ-πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό έτος. Η προετοιμασία του προγράμματος FOUNDATION θεωρείται απαραίτητη ώστε κάθε υποψήφιος να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (qualifications) στην αίτηση UCAS που θα υποβάλλει.Website Educated by 9AM